Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

jednostka organizacyjna powiatu nowotarskiego

  • 0AKKW.png
  • 0FOT.png
  • 0POL.png
  • 1TPG.png
  • 2TL.png
  • TI.png
  • TO.png
  • TR.png
  • ZAW.png

Kadra nauczycielska

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

Wicedyrektor

mgr Anna Głąbińska

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Barbara Gajewska

   

Pedagog

 

mgr Anna Bachulska

mgr Maria Rzadkosz

   

Biblioteka

mgr Elżbieta Bogaczyk

   

Religia

 

mgr Maciej Rogalski

Ks. mgr Tadeusz Skupień

   

Język polski

 

 

 

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

mgr Joanna Kapel

mgr Anna Nowak

mgr Elżbieta Bogaczyk

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Język angielski

 

 

mgr Barbara Giacomini-Rybczyńska

mgr Dariusz Klich

lic. Katarzyna Kozak

lic. Dominika Mojszczak

mgr Aldona Wielgos-Truty

   

Język niemiecki

 

mgr Agnieszka Bryniarska

mgr Krystyna Ziemka

   

Matematyka

 

 

mgr Mirosława Kilanowicz

mgr inż. Maria Nenko

mgr inż. Stanisława Oleś-Józefczyk

   

Historia

 

mgr Marcin Domaradzki

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

   
Historia i społeczeństwo mgr Marcin Domaradzki
   

Geografia

 

mgr Anna Głąbińska

mgr Anna Ryś

   

Fizyka

 

mgr Maria Giełczyńska

   

Wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Janik

   

Podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Barbara Janik

mgr Anna Ryś

   

Biologia

mgr Anna Stanek

   

Chemia

mgr Anna Stanek

   

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Łukasz Gil

mgr Iwona Najdyhor

mgr Andrzej Nenko

   

Informatyka

 

 

mgr Alicja Wójtowicz

lic. Grzegorz Dworak

mgr inż. Marek Ciężobka

   

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Głąbińska

   

Wiedza o kulturze

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Rzadkosz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

 

 

 

 

 

mgr inż. Marek Ciężobka

lic. Grzegorz Dworak

mgr inż.Grzegorz Józefczyk

mgr Rafał Opyt

mgr inż. Michał Pawłowski

mgr Marek Regiec

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii odzieży

 

mgr Anna Bachulska

mgr Barbara Gajewska

mgr inż. Anna Koczur

mgr Marcela Pietrzak

mgr Bogumiła Podkanowicz

Wiesława Reka

mgr Anna Sowińska

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy

mgr Barbara Janik

mgr inż. Anna Koczur

mgr Anna Sowińska

mgr Alicja Wójtowicz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Agata Stramek

mgr Alicja Wójtowicz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie fototechnik

 

 

 

mgr inż. Michał Bachulski

mgr Maria Giełczyńska

lic. Dominika Mojszczak

mgr Marcela Pietrzak

   
Przedmioty zawodowe w zawodzie technik logistyk mgr Barbara Janik
inż. Małgorzata Gałka

Powiat Nowotarski


Projekty unijne

Ważne linki