Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

jednostka organizacyjna powiatu nowotarskiego

  • 0AKKW.png
  • 0FOT.png
  • 0POL.png
  • 1TPG.png
  • 2TL.png
  • TI.png
  • TO.png
  • TR.png
  • ZAW.png

Kadra nauczycielska

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

Wicedyrektor

mgr Anna Głąbińska

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Barbara Gajewska

   

Pedagog

 

mgr Anna Bachulska

mgr Maria Rzadkosz

   

Biblioteka

mgr Elżbieta Bogaczyk

   

Religia

 

mgr Paulina Szarzyńska

Ks. mgr Tadeusz Skupień

   

Język polski

 

 

 

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

mgr Joanna Kapel

mgr Wanda Mikołajczyk

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Język angielski

 

 

mgr Barbara Giacomini-Rybczyńska

mgr Dariusz Klich

mgr Aldona Wielgos-Truty

   

Język niemiecki

 

mgr Agnieszka Bryniarska

mgr Krystyna Ziemka

   

Matematyka

 

 

mgr Mirosława Kilanowicz

mgr inż. Maria Nenko

mgr inż. Stanisława Oleś-Józefczyk

   

Historia

 

mgr Marcin Domaradzki

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

   

Geografia

 

mgr Anna Ryś

mgr Leszek Szlachtowski

   

Fizyka

mgr Maria Giełczyńska

   

Wiedza o społeczeństwie

mgr Marcin Domaradzki

   

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Barbara Janik

   

Biologia

mgr Anna Stanek

   

Chemia

mgr Anna Stanek

   

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Łukasz Gil

mgr Iwona Najdyhor

mgr Andrzej Nenko

   

Informatyka

mgr Maria Giełczyńska

   

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Głąbińska

   

Wiedza o kulturze

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Rzadkosz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

 

 

 

 

 

mgr Jan Chowaniec

mgr inż. Marek Ciężobka

Grzegorz Dworak

mgr inż.Grzegorz Józefczyk

mgr Rafał Opyt

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii odzieży

 

mgr Anna Bachulska

mgr Barbara Gajewska

mgr Anna Głąbińska

mgr inż. Anna Koczur

mgr Marcela Pietrzak

mgr Bogumiła Podkanowicz

Wiesława Reka

mgr Anna Sowińska

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy

mgr Barbara Janik

mgr inż. Anna Koczur

mgr Anna Sowińska

mgr Alicja Wójtowicz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Agata Stramek

mgr Alicja Wójtowicz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie fototechnik

mgr inż. Michał Bachulski

mgr Maria Giełczyńska

Powiat Nowotarski


Projekty unijne

Ważne linki